Geschiedenis is toekomst. Toekomst is geschiedenis.

Historiek In 1971 start Jeugd en Luchtvaart vzw, toen 2 jaar jong, een uniek initiatief. Onder impuls van Dhr Van den Berghe en de Dhr Freddy van Gaever wordt het jonge Jeugd en Luchtvaart (°1969) aangezocht voor de organisatie van een luchtvaartdag voor "gehandicapten" te organiseren. 900 kinderen krijgen een luchtvaartdag aangeboden.

De volgende jaren versterken andere firma’s en instanties de capaciteit. Verschillende formules worden uitgetest, o.a. uitwisselingen tussen Oostende,Luik,Charleroi en Antwerpen.

In 1978 worden de rollen door Frank Sanders omgekeerd, het centrum blijft Antwerpen, elke operator die ooit op de luchthaven belangen had wordt overtuigd om deel te nemen. Het lukt. Het deelnemersaantal stijgt snel, temeer omdat er net-, grens-, en taalgrensoverschrijdend wordt gewerkt.

Minister van Staat Kinsbergen, ere gouverneur, staat steeds paraat als beschermheer.

De enige verklaring voor het succes van deze wereldwijd unieke dag is de inzet van luchthaven personeel, bemanningen, alle medewerkers van Jeugd en Luchtvaart, alsook de verenigingen verbonden met de luchthaven. Er bestaat geen dubbel van, je moet immers allemaal samen een beetje gek zijn om dit waar te maken.

Dit levert in 2002 de erkenning op vanwege het Belgische Hof (Dag 25) Dat deed ons plezier. Het was aangenaam toeven met de Hertogen van Brabant: Prins Filip en Prinses Mathilde.

Frank Sanders "Boegbeeld" en jarenlange organisator van deze dag, is niet meer. (Heengegaan op 19 juni 2006) vier jonge mensen: Staf Joosen, Chris De Block, Frank de Meyer en Sarah Sanders nemen zijn taak over. Gesteund door ervaringsdeskundige Dédée Sanders – Van Vlasselaer. Immers, zo’n dag mag niet verloren gaan!

"Den dag", zoals de organisatie gekend is op de luchthaven van Antwerpen, de trotse thuisbasis, heeft sinds vorige editie ook een nieuwe naam: Wings for Children.

Zo zet een groep jonge mensen het initiatief verder, onder de geborgen vleugel van Jeugd en Luchtvaart. Maar zeker niet alleen: gesteund door velen, die het een eer vinden een glimlach te zien groeien bij ontelbare kindergezichten…dankzij het geven van vleugels aan elk kind.

Alleen samen is dit bereikbaar.